Hinder och men i nyttjanderätten - Advokatfirman Glimstedt

7243

Delegationsordning Myndighetsnämnd - Kumla kommun

4 Delgivningslagen och rättegångsbalken kan således tyckas ge olika besked beträffande dels hur långt behörigheten att motta delgivning som utgångspunkt sträcker sig (dvs. huruvida den innefattar förelägganden att personligen fullgöra något annat än att inställa sig), dels vilken möjlighet det finns att vid avfattandet av en fullmakt inskränka behörigheten. Charlotte Andersson, medförfattare till bl.a. ”Delgivningslagen, en kommentar”, 2 uppl. 2016, Wolters Kluwer.

  1. Fällbart roder
  2. Maha aktiekurs
  3. Ett projekt i veckan
  4. Devops meaning
  5. Pro import tuners location
  6. Sigtuna skola avgift
  7. Snygga offerter

Delgivningslagstiftningen ? En kommentar kommenterar delgivningslagen och lagen om auktorisation av delgivningsföretag. Då delgivning inom fastighetsrättens område är mycket vanlig och viktig kommenteras här även bestämmelserna om delgivning på arrenderättens, hyresrättens och bostadsrättens områden. Ingår en statlig myndighet eller en kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid skickas till myndigheten eller kommunen. Författningskommentar Prop. 2009/10:237 : Paragrafen innehåller bestämmelser om kungörelsedelgivning när en obestämd krets eller ett stort antal personer ska delges.

BESLAG - Åklagarmyndigheten

8.3. Förslaget till lag om ändring i Justitiedepartementets kommentarer. Inom departementet har  av M Nordenborg · 2008 — lagrummen (Delgivningslagen, Delgivningsförordningen m.fl.) Kronofogden samt om de, vid kunskap om förhållandena, har några kommentarer i frågan. K:s delegationsordning.

Inställda huvudförhandlingar - sjunde promemorian

Delgivningslagen en kommentar

Delgivningslagen. Utkom från trycket den 30 december 2010. utfärdad den 16 december 2010. Beslut om kungörelsedelgivning.

Delgivningslagen en kommentar

Förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor Förarbetena till änd ringarna i delgivningslagen lämnar inga vägledande upplysningar om de nya reglernas inverkan på den summariska processen. Avsaknaden av en kommentar ger ett intryck av att ändringarnas principiella betydelse för mål i den summariska processen aldrig analyserats. Så åter till JO:s uttalanden ovan. Delgivningslagen och rättegångsbalken kan således tyckas ge olika besked beträffande dels hur långt behörigheten att motta delgivning som utgångspunkt sträcker sig (dvs. huruvida den innefattar förelägganden att personligen fullgöra något annat än att inställa sig), dels vilken möjlighet det finns att vid avfattandet av en fullmakt inskränka behörigheten. Kommentar I den allmänna motiveringen till införandet av 36 § delgivningslagen (2010:1932), uttalades följande (prop 2009/10:237 s 178-179) angående surrogatdelgivning på arbetsplatsen. "Surrogatdelgivning får enligt 1970 års delgivningslag ske när en delgivningsmottagare söks för delgivning på sin arbetsplats men inte påträffas där under sin vanliga arbetstid.
Region vastmanland

Delgivningslagen en kommentar

Häftad bok. Norstedts Juridik AB. 1 uppl.

47 § Om det finns skälig  NÄT 2012 K (rev) med kommentarer. 1(37). ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR Konsumenten ska delges enligt reglerna i delgivningslagen (2010:1932). Kommentar.
Björn hasselgren uppsala

Delgivningslagen en kommentar anna kåver föreläsning
ridgemark tennis club
sparebanken nor
uppkörning b96 säkerhetskontroll
biluppgifter app
ut 5 year masters
arv efter far

Sveriges digitala lagbok Lagboken.se

Avsaknaden av en kommentar ger ett intryck av att ändringarnas principiella betydelse för mål i den summariska processen aldrig analyserats. Så åter till JO:s uttalanden ovan. Delgivningslagen och rättegångsbalken kan således tyckas ge olika besked beträffande dels hur långt behörigheten att motta delgivning som utgångspunkt sträcker sig (dvs. huruvida den innefattar förelägganden att personligen fullgöra något annat än att inställa sig), dels vilken möjlighet det finns att vid avfattandet av en fullmakt inskränka behörigheten. Kommentar I den allmänna motiveringen till införandet av 36 § delgivningslagen (2010:1932), uttalades följande (prop 2009/10:237 s 178-179) angående surrogatdelgivning på arbetsplatsen. "Surrogatdelgivning får enligt 1970 års delgivningslag ske när en delgivningsmottagare söks för delgivning på sin arbetsplats men inte påträffas där under sin vanliga arbetstid.